Cần thanh lý 1 lọc thác Jebo 508 new 100%, full box, phụ kiện,đầy đủ vật liệu lọc.1 lọc thác Sobo 606 new 98%,đầy đủ phụ kiện,vật liệu lọc và 1 máy bơm 35 w. Hơn 32e cá cầu vồng to vật, 8e tam giác đen.Giá như sau:
-Lọc thác Jebo 508: 150k
-Lọc thác sobo 606: 50k
-Máy bơm: 30k
-Hơn 32e cầu vồng lúc trước mua ở Trung Tín (10k/1e) giờ để lại 150k
-8e tam giác: 50k
Ace nào lấy all thì 400k
Đ/chỉ: 13/13 Lý thường kiệt-tb
Phone: 0908351461
Thanks ace đã xem tin