iPhone 5 (lock) T-Mobile USA
- Máy lock nên có thể xài sim ghép hoặc mua code lên quốc tế.
- Hàng đã qua sử dụng.
- Tình trạng mới keng, 99%.
- Màu đen

- Dung lượng: 16GB
- Chỉ có máy, sạc, cáp.
Giá: 9.750.000 VND