Tình hình là mình cần bán iPhone 5 màu đen 32GB, hàng World, máy nữ xài kỹ nên còn rất đẹp nhé ACE, 99%luôn,fullbox nguyên phụ kiện theo máy,tai nghe chưa dùng
máy hông trầy xước(DÙNG BAO SILICON TỪ LÚC MỚI
DÙNG). Giá cho em nó là 13.8 tr
tặng bao silicon+miếng dán màn hình luôn nhé :
thông tin về em nó:
[IMG]DeviceName: Duyen
DeviceClass: iPhone
ProductType: iPhone5,2
ProductVersion: 6.1.4
SerialNumber: F2LK138DDTWG
UniqueDeviceID: 0f6ccf423198cde39ef6e07f3d71b9f67839f781
ModelNumber: MD299
BuildVersion: 10B350
HardwareModel: N42AP
DeviceColor: black
RegionInfo: FD/A
CPUArchitecture: armv7s
WiFiAddress: f4:f1:5a:4b:00:4b
BluetoothAddress: f4:f1:5a:4b:00:4c
FirmwareVersion: iBoot-1537.9.55
ActivationState: Activated
ActivationStateAcknowledged: True
BasebandVersion: 3.04.25
BasebandChipId: 7278817
BasebandGoldCertId: 3255536192
ICCID: 8984011010680286997
IMEI: 013414008236711
IMSI: 452010821392903
MLBSerialNumber: F3X25262D33F64QB
MobileSubscriberCountryCode: 452
MobileSubscriberNetworkCode: 01
PasswordProtected: False
PhoneNumber: +84 93 7731357
ProductionSOC: True
ProtocolVersion: 2
SIMStatus: kCTSIMSupportSIMStatusReady
SupportedDeviceFamilies: 1
TimeIntervalSince1970: 1372995348
TimeZone: Asia/Saigon
TimeZoneOffsetFromUTC: 25200
UniqueChipID: 724440741259
Uses24HourClock: False
Keyboard: en_US
BatteryIsCharging: True
BatteryCurrentCapacity: 100
lh :093.773.1357 DT Bàn :083.9697492 gặp Duyên nhé
101/35 phạm đỉnh hổ,p6,q6
cách Thuận Kiều Plaza 300m