nay mình mới lên được vài e. up lên cho ae vô xem và tham khảo và hợp nhãn e nào có gì alo mình sẽ cho ae biết thêm chi tiết nhiều về e no hơn nha(thankyou)
ĐC: cầu vượt tân thới hiệp, ngay metro (quận 12)...
CALL:0937092969 GẶP TÙNG...?
MS1: gà vàng lửa mồng cắt, chân vàng nghệ 8 móng đen lai hơn 50% 970gam...


MS2:gà xám khét vàng mồng dâu, chân vàng nghệ tích trắng 1kg0,40gam lai 50%...


MS3: gà vàng bông mồng dâu lá chỉ thiên, chân vàng nghệ, mặt da cóc, đuôi lao 1kg e này cốt nòi đẻn...


MS4: gà chuối đen mồng dâu lá, chân xanh đuôi lao 940gam lai 25% e này chậm cựa...


MS5: gà đều đỏ mồng dâu, chân vàng điểm 8 móng đen thui, cựa đen 870gam lai 25%...


MS6: gà đều bông mồng lá, tích trắng chân trắng điểm, 8 móng đen cựa đen sọc, đuôi lao 1kg1 lai 35%...


MS7: gà que vàng mồng dâu đứng, chân vàng, mỏ vàng, mắt vàng 1kg0,70gam lai 35%...