trước tiên mình chia buồn cùng bác. Nhưng mình cũng có đôi lởi gởi đến bạn là người ta đã nói tình trạng máy như vậy mà bạn cũng dám mua? giá iphone 4s mà 5tr5 thì thật là kinh mà bạn còn dám mua?nếu mà một người đi mua về dùng thì dám mua máy con bệnh họan thế này không? Tiền nào của đó . rút kinh nghiệm bạn nhé