Nhà có bộ sừng bò treo trưng bày lâu ngày, giờ cần tiền muốn thanh lý
Anh em xem rồi ủng hộ giúp.
Xem sừng ở quận 7, sđt 0988962096