hiện mình co số lượng máy bộ dell OPTIPLEX360 cấu hình em nó : cpu e7300.ram 2g hdd 80g dvdr may còn moi cứng minh để 4t2 anh em co nhu cầu liên hệ voi mình 0906950542