Anh em xài qua hàng Apple cho mình ý kiến về SP Iphone 5
- Độ ổn định
- tuổi thọ PIN
- Giá so với HTC
- Ứng dụng
Riêng về kiểu dáng rất hợp vs sở thích của mình(vì nó MEN)