Sắp nhận được bộ sản phẩm quà tặng AXE Apollo. Mới mua của Ramano rồi, giờ nhiều quá không biết xài đến bao giờ. Chắc đem lên đây đấu giá lun quá.