Chào toàn thể AE 5s:
Em ở khu vực Q9,Thủ Đức đang cần mua một em sâu xanh mồi trên 2 mùa, ra rừng chơi hăng hái và không bị tật lỗi. AE nào có nhã ý bán cho em thì liên lạc theo SDT : 0907.075.970 Quân ( SMS cho em,nhiều khi đi làm nghe DT không tiện)
Cảm ơn đã đọc tin,ai đi ngang qua up giùm nha