call 0942.013.013 & 07806.58.58.58
___________lâm___________

0967.29.7789 = 1tr2
0967.632.789 = 900
0964.05.1789 = 1tr ( 1789 tổng đài viettel )

a e kết thì sms hay call

mua cả 3 em giá tôt