Cần bán lô giày số lượng và size cụ thể như dưới đây. Ai có nhu cầu thì liên hệ: 0904.345.969.
List hàng sau dựa trên cơ sở: Size/số lượng.

1. Westminter Blue Orange: 38/1, 39/1.


2. Westminter Black green blue: 38/2, 39/2, 40/2, 41/2, 42/1.


3. Zion Black chocolate: 37/1, 43/1.


4. Zion Black red purgle: 42/1.


5. West Low Charcoal chilli: 37/1.


6. Shack your bootie Black teal: 37/2, 38/3, 39/1.


7. Shack your bootie Chocolate purple: 36/2, 37/3, 38/1, 41/1.


8. Shack your bootie Navy red: 37/2, 38/1, 41/1.


9. Nell Chocolate: 36/2, 37/2, 38/2, 39/3.


10. Nell Black: 36/3, 37/5, 38/2, 39/4.


11. Paris Sapphire navy: 36/4, 37/6


12. Paris Rose: 36/2, 37/9, 38/10, 39/3, 40/1, 41/2.


13. Paris Black White: 36/6, 37/6, 38/8, 39/5, 40/1, 41/3.


14 Mezzanine Black: 40/1


15. Iconic Mid Blue silver orange: 37/1, 41/1.


16. ZinC Hi Teal: 36/3, 37/3, 38/3, 39/2, 40/1, 41/1.


17. ZinC Hi Black: 36/2, 37/4, 38/5, 39/2, 40/1, 41/1.


18. Zion KB Blue Camo: 32/4, 33/3, 34/3, 35/3, 36/3.


19. Sabre KB Black: 37/1.


20. Zion KG White multi: 31/1, 32/2, 33/1, 34/2 36/2, 37/1.


21. Zion KG Black multi: 32/2, 33/3, 34/4, 35/1, 36/1.


22. Sabre KG White multi: 31/2, 32/1, 33/1, 34/2, 35/1, 37/1.


23. Sabre KG Pink multi: 32/2, 33/2, 35/1, 36/2, 37/2, 38/1.
(Chưa có hình mẫu, bạn có thể tới coi thực tế hoặc trên web: www.odessafootwear.com)