Mình đổi Lumina nên dư ra cái này
Xài rất ổn định
màn hình ko có điểm chết
pin ổn
Giá: 2.100.000 đ
LH: 0974 555 633 (girl 1987)