0944.5.3.1971
Mùng 5 Tháng 3 Năm 1971
(full ngày tháng năm sinh)

Tình trạng sim :sim trả trước kick ảo để giữ sim

giá trong ngày : 250k