sim trả trước nguyên kít

0966.285.286 = 2,8tr
call: 0963.02.11.02