GÀ XÁM KHÉT BÔNG LAI MÁU CHẠNG 2,4KG. ZIN100%
GIÁ 1,5TR
BO ĐÁ: NẠP CHẬN TỐT, ĐÁ CHÂN SÂU. BỢ LƯỜN CẶP NÁCH
XOAY TRỞ LẸ, ĐÁ CHÂN NHANH GỌN, DỨT KHOÁT
CLIP XỔ: http://www.youtube.com/watch?v=3glIcNPKJvk

ÁC HỔ BÁO

VÀNG CHÂN TRẮNG 2,6KG
GIÁ 2,5TR
BĂNG BỔN ĐÃ XÀI QUA NHIỀU, ĐÁ CỰA VÀ MAY ĐỘ.
GÀ NÀY MANG CỰA VÔ ĐÁ AN TÂM,VÀI CHÂN LÀ CÓ KẾT QUẢ LIỀN
BO ĐÁ LỚN, TỐC ĐỘ, ĐÁ CHÂN SÂU
CLIP XỔ: http://www.youtube.com/watch?v=qFE_-hX1Bqc

SỐ ĐIỆN THOẠI 01639 707 411