gà người ta cho con gà phi lai mỹ 5 tháng hơn cựa mới lú hột bắt, cự nhẹ gà cùng trạng, nặng 1k1 max trạng 1k3, khét chân xanh mắt ếch, bo đá chưa xổ lần nào chưa biết.giá ra di nhanh 500k nofix

lh: 0913388330
1113 huỳnh tấn phát q.7