Bán HDD 160GB WD ATA
Tình Trạng
Cơ Êm No Bad
Giá 330k
Hình Thật:


CPU 775
1 con Pentium D 915 2.8/4mb/800 Giá 120k
1 Con Pentium 524 3.2/1mb/800 Giá 80k
Ai Cần
Call 0903.447.022
Add 35/25 Nguyễn Văn Quỳ Quận 7