Cơ quan Nhà nước không được lập Quỹ bất động sản
Xuất bản: Thứ bảy, 9/3/2013, 11:12 [GMT+7]
Theo Kinh tế Đô thị
Chung cư Rainbow Linh Đàm

Theo Thông tư số 228/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng chung cư rainbow linh đàm 1 tỷ dẫn thành lập và quản lý Quỹ đầu tư bất động sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7.

>> Quỹ đầu tư bất động sản phải có vốn trên 50 tỉ đồng
>> Quỹ bất động sản không được đầu tư vào đất

Cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang không được tham gia góp vốn lập Quỹ, mua chứng chỉ Quỹ đầu tư bất động sản.

Trường hợp điều lệ Quỹ đầu tư bất động sản có quy định cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu trên 49% vốn điều lệ, quỹ phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật và chịu sự điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật về hạn chế sở hữu áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, Quỹ đầu tư bất động sản phải bảo đảm tối thiểu 65% giá trị tài sản ròng của quỹ được đầu tư vào BĐS, tối đa 35% giá trị tài sản ròng được đầu tư vào tiền,…