[TR="class: cms_table"]
[TD]Cty Phương Mai chuyên gia công đóng cuốn-đóng số[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Đ/C:42 /6A Cây Trâm, Phường 8, Quận Gò Vấp[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD](Mặt tiền đường cây tram, cách trạm dân phòng khu phố 8 2căn)[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]E-mail: thienphuongmai@gmail.com[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Đt: 083 9966 317-3 9470 789[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Fax: 083 9470 840-DĐ:090 800 1968[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]web: www.inphuongmai.vn[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]BẢNG GIÁ THAM KHẢO[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]I. Đóng cuốn (đục lỗ hay bôi keo từ 300 cuốn trở lên)[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Số tờ x số liên Đơn giá –Kích thước[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]A 6 A 5 A 4[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7 x 10 10 x 15 13 x 19 15 x 20 21 x 30[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Giấy ford[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]100 t x 1 liên 1.100 1.200 1700 2.000 2400[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Giay cacbon[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]100 t x 2 liên 1.500 1600 1900 2.100 2700[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Giay cacbon[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]150 t x 3 liên 1.800 1800-2.100 1900-2300 2.400 4.200[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Giay cacbon[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]200 t x 4 liên 2.200 2.800 3.500 4.600 5.500[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]II. In số nhảy (số thứ tự): cộng thêm từ 520 đ – 780 đ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Lưu ý:[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD] Bảng giá trên có thể giảm giá cho khách hàng với số lượng lớn:1000 cuốn trở lên[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD] Công ty có chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng thân thiết[/TD]
[/TR]