Em năm nay 18 tuổi, ở quận trung tâm Sài Gòn, gia đình đang khó khăn, cần bán cái quý giá của đời con gái. Yêu cầu: người mua phải không có bệnh tật gì hết. Giá thỏa thuận.

Liên hệ: 01212.811.547