Mình có 2 voucher the Nam Hải 1 bedroom villa, có ăn sáng.
Mỗi voucher là 2 đêm nhé.
Giá nhượng: 16 triệu 500 ngàn/ 1 voucher.
Đây là giá tốt nếu bạn cần đặt gấp trong những tháng hè
Xin liên hệ: Hà 0906996967