098.999.8310
0965.605.123
0965.126.123
096.4567.628
0979.729.000
0973.103.000
0978.658.000
0973.174.789
0978.357.989
0982.377.686
0978.956.986
0964.471.678
0967.67.76.19
0988.79.68.83
097.23.23.126
0988.99.1727
0986.080.040
Cả lô đồng giá 300k kit tô nguyên kit full time bác nào kết Call e nhé :x:x:x