mình đang cần bán

AFS100-25 ( ATOP Media Converter, 10/100mbps, Single mode, Singer Fiber, 25km, Made in China )
Giá 400.000 VNĐ
chú ý giá gốc 60USD