VỀ WÊ RƯỚC EM NÀY CỦA ÔNG ANH LÊN . MÀ NHÀ KO CÓ CHỖ NUOI GÀ NÒI NÊN ĐỂ LẠI CHO AE CO NHU CẦU. GÀ NHÀ ĐỔ , ĐỦ ĐẲNG CẤP CHO AE ĐÁ TIỀN ....
GÀ LAI KÍN , ĐIỀU ĐUÔI LAO TRẠNG 2K8 , HÌNH LÔNG CHẤP SÁT , MẠNH GÀ . CHÂN VÀNG 8 MÓNG ĐEN, VẢY MỎNG, BÓNG .CÓ VẢY HÀM LONG CHÂN TRÁI , HẬU ĐỘ ĐẸP, MẶT MÀY CAY ĐẮNG ....
GÀ ĐÃ WIN 1X THỬ CỰA . BO ĐÁ CANH, CHẶN, TRÁNH NÉ , ĐÂM CỰA NGHIỆT, VÀO GAY MIỆNG LÔNG KHỎI CHÊ
GÀ WIN ĐƯỢC 4 NGÀY ĐANG CÒN TANG , BỊ ĐÂM 3 CÂY NHẸ . GÀ KHOẺ MẠNH , AE NUÔI LẠI KHOẢNG 2 TUẦN SÚT TIẾP
GIÁ 2TR2LH: 0907.803013 KHOA , GẦN NHÀ THỜ THẠCH ĐÀ , đường phạm văn chiêu , gò vấp