Bán 4 thanh yến tơ 2,5 tháng tuổi chim đẹp đã hót bao trống giá 800 ngàn 1 con.
Liên hệ chú Trực : 0977284465
Địa chỉ : 205/69 Trần Văn Đang P11 Q3