Gọi : 090.999.2020
yahoo : h_anhtam1987


_Giao sim tận nơi trong sài gòn các quận
_Đưa sim tận tay rồi mới nhận tiền

0932.55.5005 = 1tr8
0932.555.115 = 1tr8
0932.55.5225 = 1tr8
0932.55.5335 = 1tr8

0932.55.50.50 = 1tr2
0932.55.51.51 = 1tr2
0932.55.53.53 = 1tr8

0932.5555.15 = 3tr5
0932.5555.25 = 3tr5
0932.5555.00 = 3tr

đồng giá 500 ngàn 1 sim ko mặc cả01226.888.500
01226.888.600
01226.888.700
01226.888.900
01226.888.357
01226.888.246

01226.888.012
01226.888.123
01226.888.234
01226.888.345
01226.888.456
01226.888.567
01226.888.678
01226.888.789