cần tiền bán gấp 120 sim eco liền sery chia 2 dải mỗi dải 60 giá 46 kết call em ạ