0967.79.1998 giá 800k
0967.418.518 giá 600k
0965.75.3003 giá 350k
sim nguyên kít new 100% để mãi mãi
Call Mr Phú 0622.47.47.47 -0969.39.33.88