liên hệ 0969.00.4567 bán theo cặp nhé 1 cặp=1 triệu
cặp 1
0967.393.868
0967.930.886

cặp 2
096.773.6686
0967.221.886
cặp 3
0967.608.688
0967.40.1668

cặp 4
0967.66.26.86
0967.690.868