Chính chủ gửi bán*
căn hộ
*CT3 -**ĐN3 Trung Văn

Diện tích 96m
2
, ban công*Đông Nam

Căn hộ thuộc tầng trung,*đã nhận nhà*

Giá bán: 21 triệu/m
2
.*

Ai có nhu*cầu mua*liên hệ: Mr*Đông 0989 323 383
Bán chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn 96m2 ,Bán chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn 96m2 ,Bán chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn 96m2 ,Bán chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn 96m2 ,Bán chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn 96m2 ,chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn ,chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn ,chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn ,chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn ,chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn ,chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn ,chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn ,chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn ,chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn ,chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn ,chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn ,chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn ,chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn ,chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn ,chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn ,chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn ,chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn ,chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn, chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn Đông nam, chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn Đông nam, chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn Đông nam, chung cư CT3-ĐN3 Trung Văn Đông nam
BÁN CHUNG CƯ CT3 TRUNG VĂNBÁN CHUNG CƯ CT3 TRUNG VĂNBÁN CHUNG CƯ CT3 TRUNG VĂNBÁN CHUNG CƯ CT3 TRUNG VĂNBÁN CHUNG CƯ CT3 TRUNG VĂNBÁN CHUNG CƯ CT3 TRUNG VĂNBÁN CHUNG CƯ CT3 TRUNG VĂNBÁN CHUNG CƯ CT3 TRUNG VĂN