Tình trạng sim: NK, khay cổ.
Ae nào quan tâm cả lô cũng chơi nhé.
LH: 0942.91.7979

0989.53.0000********6,5Tr
0986.73.0000********6,5Tr
0973.17.0000********6Tr
0974.16.0000********6Tr
0974.65.0000********5,5Tr
0975.64.0000********5,5Tr