Như tiêu đề cần bán Sony Alpha A500 FullBox mới 98% cho các bạn mới làm quen DSLR. Số shot tầm