Canon FD 50f1.4: Hình thức như hình, kính trong veo, không mốc, bụi, rễ tre, đi kèm filter, hood zin.
Giá 1tr25

Liên hệ Vĩ 090 5555 693 ( 27t )