Que chân trắng đuôi lao hình gà win 4 mới rớt hôm qua .ae nào thix mua về đá lấu hay thả mái làm giống thì ok . gà lai nhé .thua xuôi chứ ko thua chạy nhé ae
Giá 400k . có fix
Call 0907784788 Long
Đc C4 pham hùng .,q8
Hình em nó