Mua sim gọi 0988123456 - 0988991991
Vietcombank: 0351.000.72.9999 - Techcombank: 1902.2807.210.999
MB bank: 351014.999.9999 - Maritime bank: 035.0101.444.4444
Thanh lý đồng giá 2tr6/s không nhận mặc cả
sim nguyên kít, full time
0965.84.6886
09654.06886
0965.72.6886
0965.47.6886
0965.49.6886
0965.54.6886
0965.94.6886
0965.97.6886
0985.468886 - xong
096.57.68886 - xong

0969468886