*** VI TINH AN GIANG ***
SỬ DỤNG TOPIC CŨ CHO ĐỠ TỐN TIỀN NHÉ MẤY PỒ
(Nên giá thay đổi theo thị trường)
1. MAIN
Main 845 = 120k
Main 865 =170k
Asus 915 = 200k (SL2)
Asus 945 = 360k (SL2)
Asus 945/1333 = 380k (SL2)
Asus 965 = 400k (SL2)
Giga 945 = 380k
Asus G31 = 460k (SL2)
Giga G31 = 480k
2. CPU
E2160 = 250k (SL3)
E2200 = 320k
E5300 = 400k (SL10)
E5400 = 450k (SL5)
E5500 = 500k (SL2)
E5700 = 550k
E6300 = 520k (2G8 / 2M / 1066)
E6600 = 570k (3.06 / 2M / 1066)
3. RAM
256M / 400 = 30k
512M /400 = 70k
1G / 400 = 220 - 250k (Kingmax / Kingtong / Team ….)(SL10)
512M Ram2 = 60k (Kingmax / Kingtong / Team ….) (SL10)
1G Ram2 = 160k (Kingmax / Kingtong / Team ….) (SL3)
2G Ram2 = 360-400k (Kingmax / Kingtong / Team ….) Con BH lau (SL3)
4. HDD cu:
40G ata = 100k
80G ata = 180k
160G ata = 300k Seagate
250G ata = 330k
40G sata = 160k Seagate tem bac
80G sata = 280k – 320k (Seagate tem bac / Samsung FPT) (SL20)
200G sata = 500k seagate tem bac
250G sata = 520k Samsung FPT
HDD moi:
40G ata = 160k seagate
80G ata = 280k seagate
250k sata = 800k seagate (18A cong hoa)
500G sata = 1000k seagate (18A cong hoa)
500G sata (laptop) = 850k (Seagate / Samsung / Toshiba)
500G sata (laptop) = 1000k (New Seagate / Samsung / Toshiba)
5. DVD Combo
DVD combo (Samsung / LG ….New 99% cuc dep) = 80k (SL50)
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Admin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
6. PHIM
Phim cu = 20k – 30k
Phim Giga (con BH 5 thang) = 45k (SL10)
Phim Sun (co 3 cong USB tren ban phim / New 99,99% cuc dep) = 80k (SL50)
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Admin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Admin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg[/IMG]
7. NGUON
Nguon 400W – 550W = 35k – 45k (SL20)
Nguon Acbel 390w = 280k (SL10)
Nguon Acbel 470w = 350k (SL5)
8. Man hinh:
LCD 17’ Dell = 550k – 600k (SL10)
LCD 22’ Samsung Wide = 1T8
LCD 19’ Samsung Wide = 1T3 (Hang chinh hang mau dep)
9. VGA
Vga 32M = 30k
Vga 64M = 50k
PCI 128M / 64bit = 80k
PCI 256M / 64bit = 160k
PCI 512M / 64bit = 280k
PCI 512M / 128bit = 420k (8500GT)
PCI 512M / 128bit = 400k (Ati AX3650 / 512MD2-V3)
PCI 512M / 128bit = 500k (HD Biostar 4650 / DDR3)
PCI 256M / 128bit = 250k (Dell X600)
PCI 256M / 128bit = 270k (Asus EAH3450)
LH: 710 Tan Ky Tan Quy – Binh Tan
099. 665.668.4 - 0946.456.236