cần bán 1 em gà đòn ô gốc Bình Định do không co thời gian chăm sóc,gà trưởng thành Giá 1tr
vảy cá trống trưởng thành màu đen giá : 1tr500
serama(2 trống, 1 mái) giá: 1tr
Mình ở Tân Phú, DĐ : 0903 04 38 05