Chẳng biết dùng từ nào để diễn tả em nó
............................
......................
..............
.......
....
...
..
.09.6789.1102

Đẳng cấp - nhìn là hiểu
trẻ con nó cũng biết là Đẳng Cấp
A/E nào chưa hiểu call 0989198198 em có đội ngũ nhân viên giải thích nhiệt tình về em nó
Viết 3 quyển sách và thức trắng gần 2 năm tả về độ độc mà vẫn chưa hết lời khen
Giá : Năm Mươi Triệu Việt Lam Đồng
( 50.000.000 vnd )
Call trực tiêp - không mua cũng không sao
anh em có thể nói chuyện và bàn luận về sim
cám ơn ae đã quan tâm