e taxi voi gia beo nheo cho nhanh di.
Bac nao ket hang call e nhe

Đầu lộc phát, đuôi số tiến,
0968.167.167
( loc phat. Nhat an giang.nhat an giang)

Sim nguyen kit.
Gia ra di : 6.5tr
Call or sms. : 0968223838