mình kẹt tiền cần cho đi gấp 1 em 7d funbok 15k sok còn hết tháng này la hết bảo hành tình trạng may cu còn được 99,8 % giá ra đi gấp giá 15,500k lh:0947078232 miển trả giá nếu vui vẻ mời đi nhậu thui kg nt 921 quang trung f14 q govap mua bán tại nhà kg giao dich ngoài đường cá bạn thông cảm