một số gà tre lai cần bán liên hệ : 0924.923.722 ( nhu 22t)
tre laj phi 400k

nòi lai peru 2kg5 900k

tre lai mỹ 9lag 800k


tre lai mỹ 8lang 500k

tre lai my 9lang 600k

mái nòi lai mỹ 300k

1 vài gà noc nha