Liên hệ: 01286678968 (Biên Hòa, Đồng Nai).
-Chó vện đực, màu sắc vện, xoáy kiếm chân màng, đuôi vòng cung, chân màng, đốm lưỡi, 4 tháng tuổi.
Giá bán: 2,5 triệu