Tuần sau nhận công trình mới ở cần thơ nên không chăm em nó được nên bán cho anh em nào đam mê chào mào huế bổi bình điền được một tháng lồng , chim tập tắm như vịt + lồng 60 nan from lùn lên nước đỏ au không lai , gãy nan nào giá 700 . địa chỉ đổ xuân hơp quận 9 , gap Hiếu 0939248468