loại sim eco co thể chuyển tomato...............nguyên kit mãi mãi..................

096,335,4349
096,335,4348
096,335,0980
096,335,0977
096,335,0979
096,335,1779
096,335,1778
096,335,1786
096,335,1787
096,335,1788
096,335,4322
096,335,4334
096,335,4344
096,335,4330
096,335,4331
096,335,4332
096,335,4337
096,335,4336
096,335,4338
096,335,4335
096,332,5239
096,332,5238
096,335,4323
096,335,4353
096,335,4352

giá lô 150.000.................anh em alo bao shirp.....slll 0962.863.863.Thi.