thu xác seagate bo mới xác notebook số lượng nhiều0126751587
xác seagate bo mới tem chấm trên bo 350k
xác seagate bo mới tem dày trên bo 150k
xác notebook bo mới samsung seagate 100k
lien hệ 0126751587
dc 382 cmt8 p4 qtb