K chơi loa nữa nên thanh lý em này, nhìn như mới vì suốt ngày che khăn, sợ bụi lắm, mua 3/2012, nghe cực chất, đẹp tuyệt vời, full box đến từng bao nylon, ai cần alo em 0988444344 gặp Nguyên, linh mẫu em nó. http://fptshop.com.vn/loa-iphone-har...ound-stick-iii