uppppppp phụ bn nà...........
DK heng bn.....
rảnh wa sút phụ mình phát
click mạnh tay............
sút mạnh..........chân ch0 lên top 1 free hết nà