Vào thẳng vấn đề chính , gà chuối vàng chân vàng mỡ , trạng 1k03 , chân phải đóng hàm long ngậm ngọc rất đẹp , con này tầm 7 tháng gà ( cưạ điếc nha AE) bắt đầu cự nhẹ rùi , hình lông rất tốt , lông đuôi đang ra 1 bó , gà nhà đổ ra nên AE yên tâm gốc gác ,lai 35 ,gà cha lai 50 bất bại , win 12x xuất sắc ké chậu cho ngỉ ,gà mái gốc lai máu cản hồi đó đến giờ , đang dú nui , giờ thú y nó bắt dẹp hết nên ko còn chổ nui nưã . Con này AE dú tầm 1.5 2 tháng chơi rất tốt . Nay em cho em nó ra đi với giá 500k(nofix and SMS trả giá )
Mọi chi tiết xin liên lạc HUY 0908385453 hay YM : qochuybuffon01
ADD : 01 Lê Thịệt, F.Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
show :