...Gà phi lai , 1kg1 khét chân xanh , 2 cựa chốt đen , chân vuông
.....hiện tai đang thay lông . lông hình lớn như 1kg4
. Giá 800k


2/ we nghệ nọc tiền lớn 1kg050..., chân trắng vuông , móng rồng ....8 ngón chân nhìn rất ghệ..2 mùa
Đang làm nọc
GIA: DA BAN
3 / mái điều nọc 7 lạng .....chân vuông 8 móng đen , đang đẻ , mồng dâu chỉ thiên đứng
trạng nhỏ giá mềm 700k
Đã bán
4/ mái khét lai chân trắng . cao ráo , mồng trích trạng 1kg .....gà mái nọc này mình bao ra con đẹp , chân cựa và dộ lỳ
Giá DA BAN... ...
Con may cay sat V loai 1 va 5m luoi mat cao' ....
2cay 2m ......4cay 1m2 ..........6cay 1m7 va hon 10 cay 30cm toi 50cm ....ban toan bo 500k
1 chuong nuoi ga bang sat ong tron loai lon : ngang 1m2 , cao 1m , sau 80cm ..xung woanh la luoi sat mat cao nha : .gia 400k
ai can lien he nha 0945676933.....hoac 01886503775.........f6w8 .